زبان ما، فرهنگ ما!

حتماً تا به حال شنیدید که میگن زبانهای انگلیسی و عربی(بخصوص عربی، در کشور ما) کاملترین زبانها هستند در حالی که زبان فارسی اون تکامل رو نداره؟

ولی این اشتباهه! زبانها خود به خود به وجود نیومدن. هر زبانی، از یک
فرهنگ ریشه گرفته . در نتیجه، در کشورهای اروپایی، عربی و حتی خاور دور، به خاطر
تفاوتهایی که از نظر حقوقی و ارزشی بین زن و مرد وجود داشته، برای اونها افعال و
ضمایر متفاوتی هم به کار گرفته شده. هر چقدر که این تفاوتها بیشتر بوده، تأثیر
بیشتری روی زبان داشته و در نتیجه ما در زبان عربی شاهد این همه تفاوت غیر قابل
انکار بین زن و مرد هستیم.

اما در ایران باستان که زمانی قلب تمدن جهان بوده، چنین تفاوتی وجود
نداشته. زنها از نظر ارزش و احترام و حقوق و دستیابی به مقامات بالای اداری و
حکومتی، هیچ چیزی از مردان کم نداشته اند و به خاطر این عدم تفاوت بوده که در زبان
ایرانی ما برای مرد و زن هیچ تفاوتی قائل نمیشیم.

در نتیجه، زبان ما برخلاف عقاید رواج یافته، هیچ نقصی ندارد و آنچه
که دیگران به عنوان نقص می بینند،در واقع بیانگر تمدن و فرهنگ والا و غنی ماست.
تمدنی که متاسفانه روز به روز بیشتر از قبل به فراموشی سپرده می شود و با کمال
تأسف و تأثر شاهد این هستیم که در کلاسهای درس زبان و ادبیات فارسی، به ما یاد می
دهند که به جای استفاده از کلمات مدیر و رئیس و معلم برای زنان از کلمات مدیره،
رئیسه و معلمه استفاده کنیم.

شرم آوره! ما که زمانی بهترین و زیباترین فرهنگ دنیا را داشتیم،
اکنون به جای پیشرفت کردن و زیباتر کردن فرهنگمان،داریم پسرفت می کنیم و فرهنگمان
را به جایگاه پایین ترین فرهنگها سوق می دهیم!

خداوندا! فرهنگ و تمدن ایران باستان عزیز ما کجاست؟

/ 1 نظر / 20 بازدید
iآرش شاملو

سلام مطالبت چون اسمت زیبا و پر محتوا بود به امید استمرار... بگویید بر سنگ مزارمان تاریخ ننویسند تا آیندگان ندانند بیعرضه گان این برهه از تاریخ ما بوده ایم (خ گ سرخی)//مطلب مرز ذهن....یاد مترلینگ انداخت که مگفت پای بچه فیل و تو بچگی زنجیر میکنن و بعدا با نخی نازک....امیدوارم شعر صلات ظهر بوده و خونده باشی/پیروز بهروز کامروا باشی