بزرگ شدن.

می خواستم شیرین زبانی کنم اما گفتند: بزرگ شدی. اول فکر کن بعد حرف بزن.

می خواستم بازی کنم اما گفتند: بزرگ شدی. اول درست را بخوان.

می خواستم داستان بخوانم اما گفتند: بزرگ شدی. فلسفه و تاریخ بخوان.

می خواستم بنویسم اما گفتند: بزرگ شدی. به دانشگاه برو.

می خواستم بخندم اما گفتند:بزرگ شدی. بلند نخند.

می خواستم تفریح کنم اما گفتند: بزرگ شدی. ازدواج کن.

می خوستم خودم باشم اما گفتند: بزرگ شدی. دیگران چه می گویند.

یک نفر قطار زندگی را نگه دارد. من نمی خواهم بزرگ شوم!

/ 1 نظر / 22 بازدید
باران

مرسی عزیزم که اومدی تو وبلاگم خوب تو وبلاگی که همش در مورد شعر باشه یه ذره غم لازم داره تا زیبا تر بشه بازم ممنون که اومدی[ماچ]